Antigentest

ຜະລິດຕະພັນ

Antigentest

 • Antigentest

  Antigentest

  ຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ, ສະເພາະເມືອງແລະຄວາມອ່ອນໄຫວ

  ບໍ່ຕ້ອງການເຄື່ອງມື, ໄດ້ຜົນພາຍໃນ 15 ນາທີ

  ການເກັບຮັກສາອຸນຫະພູມຫ້ອງ

  ຕົວຢ່າງ: Swab Nares ທາງ ໜ້າ ຂອງມະນຸດ

  ກວດພົບການມີໂປຣຕີນໄວຣັດ

  ກໍານົດການຕິດເຊື້ອສ້ວຍແຫຼມຫຼືຕົ້ນ